Formål

Formål, mission og målsætning

Sporskift samarbejder med jobcentre om støtte til borgere, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vores formål er at facilitere forandringsprocesser med henblik på selvforsørgelse og øget livskvalitet.

Vores vision er et samfund, hvor vi alle bidrager, med de ressourcer vi har. Det har vi gjort til vores mission, og derfor arbejder vi efter, ”brug for alle-konceptet”, hvor vi tilstræber en 360° indsats for den enkelte. I Sporskift sætter vi en ære i at tilpasse støtten til det enkelte menneske – ikke omvendt.

Det er vores målsætning at holde fokus på udvikling, så vi hele tiden afspejler den virkelighed, vi befinder os i. Vi er en professionel samarbejdspartner, som er befolket med ansvarlige konsulenter, der til enhver tid har borgeren i fokus. Vores etiske principper træder forud for egne holdninger og præferencer. Vores opgave er at forløse ressourcerne hos den enkelte.

Et forløb strækker sig over 3 – 12 måneder, forventninger og mål fastlægges i visitationsprocessen.

Forløb i Sporskift underbygges af helhedsplaner og en tværfaglig indsats i samarbejde med den enkelte sagsbehandler.

Værdigrundlag og menneskesyn