Værdigrundlag og menneskesyn

Værdigrundlag og menneskesyn

I Sporskift arbejder vi i dialog med borgere, samarbejdspartnere og internt i virksomheden, ud fra værdierne; respekt, tillid og tydelighed. Sporskift er en troværdig samarbejdspartner, som er præget af handlekraft, initiativ, engagement og ansvarlighed. Vores indsats bygger på principper om ligeværdighed, medindflydelse og hjælp til selvhjælp, fordi

  • Succesoplevelser styrker vores evne til at håndtere de udfordringer, som vi møder i livet
  • At rykke fra bagsædet og om bag rattet i vores liv danner grobund for trivsel og udvikling
  • Vi rummer selv ressourcerne til en positiv forandring – måske skal vi blot have hjælp til at forløse dem