Individuelle forløb

Individuelle forløb

Vi garanterer kontinuitet. Det er altid den samme person, som varetager coach,- og mentorrollen samt arbejder med den enkelte borgers uddannelses- og jobforløb.                                                                                                                                                                                                                                               Kombinationen og frekvensen af disse roller justeres løbende af konsulenterne. Denne arbejdsmetode gør det smidigt at arbejde rehabiliterende og tilegne Sporskifts Individuelle forløb for hver enkelt borger. Vores konsulenter har alle stor erfaring. Vi færdes hjemmevant i de forskellige mentoropgaver ved uddannelses,- og jobafklaringsforløb og som udskrivnings,- og udslusningskoordinatorer. Vi bygger bro til at kunne modtage en beskæftigelsesrettet indsats.

Varigheden er 3 – 12 måneder uden binding, forløb kan afsluttes ved udgangen af en uge.