Jobafklaring

 

Jobafklaring

Når der er behov for at afdække borgerens maksimale funktionsniveau på arbejdsmarkedet:

  • Vi støtter i processen med fokus på muligheder, frem for begrænsninger
  • Vi vejleder i valg af nye/alternative muligheder
  • Vi coacher i forandringsprocessen med henblik på accept og nyorientering