Vi bygger bro til uddannelse

Vi bygger bro til uddannelse

Når borgeren har behov for vejledning i valg af uddannelse:

  • Vi afdækker ressourcer og udarbejder uddannelsesplan
  • Vi støtter processen med ansøgning til uddannelse
  • Vi belyser eventuelle behov for støttefunktioner i uddannelsesplanen, for at sikre mest mulig succes under studiet