top of page
leafs_edited_edited.jpg

HVORFOR OS?

Alt du skal vide

Hos Sporskift får borgere en jobformidler, coach og mentor i en og samme person. Med en helhedsorienteret indsats løfter vi borgere væk fra offentlig forsørgelse til et liv med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Målgruppen er borgere, der ud over ledighed, har forskellige udfordringer, som belaster deres livssituation. Det kan dreje sig om længerevarende sygdom, manglende socialt netværk, psykisk sårbarhed og/eller en kombination af flere af disse faktorer.

Vi garanterer kontinuitet. Det er altid den samme person, som varetager jobformidler, coach,- og mentorrollen samt arbejder med den enkelte borgers uddannelses- og jobforløb.

Kombinationen og frekvensen af disse roller justeres løbende af konsulenterne. Denne arbejdsmetode gør det smidigt at arbejde rehabiliterende og tilegne Sporskifts Individuelle forløb for hver enkelt borger. 

Sporskift6.jpg

Individuelle forløb

Sporskift41.jpg

Skriftlig dokumentation

Vi er kendt for høj faglighed og grundighed i vores benarbejde, som afspejler sig i kvaliteten af vores skriftlige dokumentation.
 

I bliver løbende holdt ajour med månedlige progressionsrapporter, der kort og præcist beskriver konkrete tiltag og progressionen i forhold til de opsatte delmål og mål.

Såfremt borgeren skal indstilles for det rehabiliterende team, giver vores bidrag til beslutningsgrundlaget en nuanceret og præcis beskrivelse, hvormed borgernes fremtidige mulighed for selvforsørgelse kan vurderes.

bottom of page